שיעורי הריבית על פקדונות תושבי ישראל ובעלי פטור

תאריך:25/06/2024
שעה:19:29
נכון ל:25/06/2024
 

פקדונות - דולר ארה"ב

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
2,500 0.6000 0.7000 0.8000 1.2000 1.4000 1.6000 1.8500
10,000 1.0500 1.2500 1.7500 2.0500 2.2000 2.4000 2.6000
25,000 1.2000 1.4000 1.8000 2.1000 2.4000 2.5000 2.7000
50,000 1.3000 1.6000 1.9000 2.2000 2.5000 2.6000 2.8000
100,000 1.4000 1.7000 2.0000 2.3000 2.6000 2.7000 2.9000
500,000 1.5000 1.8000 2.1000 2.4000 2.7000 2.8000 3.0000
 

פקדונות - לירה שטרלינג

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
1,500 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.2000 1.4000 1.6000
25,000 0.7500 0.9500 1.1000 1.2000 1.4000 1.6000 1.9000
50,000 0.9000 1.1000 1.3000 1.4000 1.6000 1.8000 2.0000
100,000 1.3000 1.5000 1.7000 1.8000 2.0000 2.2000 2.5000
400,000 1.3000 1.5000 1.7000 1.8000 2.0000 2.2000 2.5000
 

פקדונות - דולר קנדי

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
3,750 0.0100 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200 0.0300 0.1000
100,000 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500
 

פקדונות - דולר אוסטרלי

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
1,600 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0300 0.0500
 

פקדונות - אירו

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
2,500 0.1500 0.2000 0.3500 0.5000 0.7000 0.9000 1.2000
25,000 0.2000 0.4000 0.5000 0.7000 0.9000 1.1000 1.4000
50,000 0.4000 0.6000 0.7000 0.8000 1.0000 1.2000 1.6000
100,000 0.8000 1.0000 1.1000 1.2000 1.4000 1.6000 2.1000