חדשות הבנק

23/11/2017 - שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

החל מיום ה', 23/11/2017 יופץ לציבור שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

לפרטים נוספים

21/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים

05/11/2017 - בקשה לאישור הסדר פשרה

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין עמלות תעריפון יחיד/עסק קטן – ת"צ 63162-02-15

לפרטים נוספים

05/11/2017 - שינויים בשעות המסחר בבורסאות

ביום א' 05/11/17 יכנס לתוקפו שעון חורף בארה"ב, לפיכך, החל מיום ב' ה-06/11/17 , שעות המסחר בבורסות בארה"ב יחזרו למתכונתם הקודמת

לפרטים נוספים

26/10/2017 - שינוי שעות המסחר בבורסות בעקבות שעון חורף

בשל מעבר ישראל לשעון חורף, יחולו מספר שינויים בשעות המסחר בבורסה

לפרטים נוספים