חדשות הבנק

26/04/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מתן הטבות לאנשים עם מוגבלות היכולים להפקיד בחשבון קצבה חודשית

לפרטים נוספים

08/02/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית בעניין עמלות תעריפון יחיד/עסק קטן-ת"צ 63162-02-15

בהתאם פסק הדין של בית המשפט הנכבד מיום 30.01.18, מצורפים המסמכים הבאים

לפרטים נוספים

23/11/2017 - שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

החל מיום ה', 23/11/2017 יופץ לציבור שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

לפרטים נוספים

21/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים

04/10/2017 - חידוש בעסקות סחר חוץ

הבנק הבינלאומי בשיתוף עם חברת הפינטק WAVE יבצעו עסקת סחר חוץ ללא דוקומנטים פיסיים

לפרטים נוספים