חדשות הבנק

28/02/2017 - תעודת זהות בנקאית

לתשומת לבך! בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 -"דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים, אם חשבונך מצורף לשירות הבינלאומי אונליין, ניתן לצפות בדוחות באתר הבינלאומי אונליין תחת לשונית "ניהול חשבון".
אם חשבונך אינו מצורף לשירות הבינלאומי אונליין, ישלח אליך הדוח המקוצר לכתובת הרשומה בחשבונך ככתובת לקבלת הודעות מהבנק.

למידע נוסף בנוגע לתעודת זהות בנקאית באתר בנק ישראל:

חזרה לחדשות