MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

17/09/2017 - שעות פעילות חגי תשרי

שעות הפעילות בסניפי הבינלאומי:

ערב חג סוכות, יום ד' 04/10/17 -  בסניפים אשר פתוחים אחר הצהריים קבלת קהל עד לשעה 11:30, בסניפים אשר אינם פתוחים אחר הצהריים         קבלת קהל עד לשעה 12:00 .
חג סוכות, יום ה' 05/10/17 - סגור.
חול המועד סוכות, יום ו' 06/10/17 - בסניפים אשר פתוחים אחר הצהריים קבלת קהל עד לשעה 11:30, בסניפים אשר אינם פתוחים אחר                   הצהריים קבלת קהל עד לשעה 12:00 (רק בסניפים הפתוחים בימי ו').
חול המועד סוכות, ימים א'-ג' 8-10/10/17 - בסניפים אשר פתוחים אחר הצהריים קבלת קהל עד לשעה 11:30, בסניפים אשר אינם פתוחים אחר         הצהריים קבלת קהל עד לשעה 12:00. (יום א'- רלוונטי לסניפים בסניפים הפתוחים בימי א').
ערב שמחת תורה, יום ד' 11/10/17 - בסניפים אשר פתוחים אחר הצהריים קבלת קהל עד לשעה 11:30, בסניפים אשר אינם פתוחים אחר                   הצהריים קבלת קהל עד לשעה 12:00.
שמחת תורה,יום ה' 12/10/17 - סגור.

שעות פעילות המוקד הטלפוני "הבינלאומי Call":
 
ערב חג סוכות, יום ד' 04/10/17 -  המוקד פעיל עד השעה 14:00.
מוצאי חג סוכות, יום ה' 05/10/17 - סגור.
חול המועד סוכות, יום ו' 06/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 14:00.
חול המועד סוכות, ימים א'-ג' 8-10/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 19:00.
ערב שמחת תורה, יום ד' 11/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 14:00.
שמחת תורה,יום ה' 12/10/17 - סגור.

שעות פעילות מוקד התמיכה באינטרנט: 

ערב חג סוכות, יום ד' 04/10/17 -  המוקד פעיל עד השעה 15:00.
מוצאי חג סוכות, יום ה' 05/10/17 - סגור.
חול המועד סוכות, יום ו' 06/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 15:00.
חול המועד סוכות, ימים א'-ג' 8-10/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 20:00.
ערב שמחת תורה, יום ד' 11/10/17 - המוקד פעיל עד השעה 15:00.
שמחת תורה,יום ה' 12/10/17 - סגור.
 
לתשומת ליבכם- היחידה לפניות הציבור תהיה סגורה בתאריכים 4.10.17-13.10.17 (כולל).
 
הבנק הבינלאומי מאחל לכם ולבני משפחתכם חג שמח ושנה טובה!

חזרה לחדשות