חדשות הבנק

17/11/2016 - גידול של 48.8% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 ל-128 מיליון ש"ח

גידול של 48.8% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 ל-128 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים

15/08/2016 - גידול של 15.6% ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 ל-281 מיליון ש"ח

גידול של 15.6% ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 ל-281 מיליון ש"ח לעומת רווח של 243 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד התשואה להון: 8%

לפרטים נוספים

19/05/2016 - גידול של 17.6% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 ל-147 מיליון ש"ח

גידול של 17.6% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 ל-147 מיליון ש"ח לעומת רווח של 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון הראשון: 8.5%

לפרטים נוספים

28/02/2016 - דוחות כספיים

פורסמו הדוחות הכספיים לשנת 2015

לפרטים נוספים

19/11/2015 - רווח נקי של 329 מיליון שקל לבינלאומי בתשעת החודשים הראשונים של השנה

פרישה מרצון של 120 עובדי יובנק בגין המיזוג הביאה לגידול חד פעמי בהוצאות ותביא לחסכון עתידי בהוצאות הבנק נחתם הסכם עבודה בו התחייב ועד הפקידים לשקט תעשייתי לשלוש שנים. סמדר ברבר צדיק: "מהלכי ההתייעלות שמוביל הבנק הביאו לירידה בכל סעיפי ההוצאות. מיזוג יובנק שהושלם בהצלחה בסוף הרבעון , ומיזוג פאגי שיושלם בתום השנה, יתרמו גם הם בעתיד לחיסכון בהוצאות ולהאצת הצמיחה בעיקר באשראי בקהלי היעד של מותגים אלה

לפרטים נוספים