חדשות הבנק

15/11/2017 - גידול של 58.6% ברווח הנקי ברבעון השלישי של השנה ל- 203 מיליון ש"ח

גידול של 58.6% ברווח הנקי ברבעון השלישי של השנה ל- 203 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים

23/05/2017 - גידול של 12.9% ברווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2017 ביחס לרבעון המקביל אשתקד ל-166 מיליון ש"ח

גידול של 12.9% ברווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2017 ביחס לרבעון המקביל אשתקד ל-166 מיליון ש"ח התשואה להון: 9.3%

לפרטים נוספים

17/11/2016 - גידול של 48.8% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 ל-128 מיליון ש"ח

גידול של 48.8% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 ל-128 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים

15/08/2016 - גידול של 15.6% ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 ל-281 מיליון ש"ח

גידול של 15.6% ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 ל-281 מיליון ש"ח לעומת רווח של 243 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד התשואה להון: 8%

לפרטים נוספים

19/05/2016 - גידול של 17.6% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 ל-147 מיליון ש"ח

גידול של 17.6% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2016 ל-147 מיליון ש"ח לעומת רווח של 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון הראשון: 8.5%

לפרטים נוספים