אודות הקבוצה

 • קבוצת הבינלאומי בחזית הבנקאות והפיננסים בישראל

  קבוצת הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. הקבוצה מעניקה מגוון רחב של שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים ללקוחותיה במקצועיות וברמת שירות גבוהה. בקבוצה שלושה בנקים בישראל: החברה האם, הבינלאומי, והחברות הבנות: אוצר החייל ומסד, המהווים רשת של 172 סניפים הפרושים בכל רחבי הארץ. לבינלאומי מאזן בהיקף של כ-125 מיליארד שקל ובסיס הון רחב ויציב, מהגבוהים במערכת הבנקאית, המעיד על איתנותה הפיננסית של הקבוצה.

  קבוצת הבינלאומי
  הבנק הבינלאומי מתמקד בכמה מגזרי פעילות עיקריים: בנקאות עסקית, שוקי ההון וייעוץ השקעות, ובנקאות פרטית. במגזרי פעילות אלה נהנה הבנק מיתרונות איכותיים שבאים לידי ביטוי בכוח אדם מקצועי ומיומן ויתרונות מיכוניים בדמות מערכות מידע ושירות לקוחות מהמתקדמים בענף. 
  בנוסף על כך פועל הבנק בעקביות להגדלת אחיזתו במגזר הקמעונאות - משקי הבית, מהלך שזכה להתקדמות משמעותית עם רכישת שני בנקים קמעונאיים במהלך השנים: אוצר החייל, המתמקד במתן שירותים ללקוחות משקי בית תוך התמחות באוכלוסיית לקוחות מכוחות הביטחון; ובנק מסד, המתמקד במתן שירותים ללקוחות מתחומי ההוראה. לקוחות בנקים אלה, מהווים בסיס לקוחות קמעונאיים משמעותי ביותר. גם בבינלאומי ניתן דגש על הרחבה ופיתוח של הבנקאות הקמעונאית בתחומים שונים: ייעוץ השקעות, פיקדונות, אשראי צרכני, משכנתאות, כרטיסי אשראי ועוד. 
  הבינלאומי מציע מגוון של שירותים בנקאיים בערוצים ישירים, מתקדמים וייחודיים, המאפשרים ללקוח לבצע פעולות ולקבל מידע במהירות וביעילות הן דרך אתר האינטרנט של הקבוצה, הן באמצעות הסלולר והן באמצעות המוקד הטלפוני - הבינלאומי CALL.

  המגזר העסקי
  הבינלאומי מעניק שירותים בנקאיים ופיננסים מתקדמים לחברות ולתאגידים גדולים במשק הישראלי, לרבות תאגידים בעלי פעילות רב לאומית. לבנק ניסיון, ידע ומובילות בעסקאות בסדרי גודל משמעותיים, ורבות מהחברות הגדולות והמובילות במשק נמנות עם לקוחות הבנק. כמו כן הבנק מעמיק את פעילותו בקרב לקוחות מסחריים - Middle Market. 
  הבנקאות העסקית מעניקה ללקוחות המגזר העסקי פתרונות אשראי המותאמים לצרכי הלקוח וזאת על בסיס התמחות ענפית. לבנק מדיניות אשראי זהירה ואחראית ותיק האשראי שלו מפוזר ואיכותי, דבר המהווה נדבך חשוב באיתנות הפיננסית של הבנק.
  כמו כן מציע הבנק שירותי סחר בינלאומי למסחר וערבויות פיננסיות, הכוללים מתן פתרונות לייבוא, ייצוא ועסקות בינלאומיות. חדר העסקות במטבע חוץ של הבנק הינו מהמובילים והתחרותיים בישראל והוא היחיד במערכת הבנקאית שפועל 24 שעות ביממה.
   
  המגזר הקמעונאי
  הבינלאומי מעמיק את פעילותו במגזר הקמעונאי ומציע למשקי הבית שירותים מתקדמים בתחומי העו"ש, האשראי, ייעוץ ההשקעות, החסכון, היעוץ הפנסיוני, המשכנתאות ועוד. הבנק מעמיד לרשות הלקוחות מגוון ערוצי שירות מתקדמים עם דגש על ערוצים ישירים כמו האינטרנט והסלולר המאפשרים שירות מהיר ויעיל בכל שעות היממה.

  שוק ההון 
  הבנק הבינלאומי הוא אחד הגופים המובילים בפעילות שוק ההון בניירות ערך ישראליים, ניירות ערך זרים, נגזרים פיננסיים, חדרי עיסקאות ומוצרי השקעה שונים. הבנק נהנה ממוניטין רב בתחום ייעוץ ההשקעות הן בזכות המקצועיות והזמינות של יועצי ההשקעות, המעניקים שירות ברמה גבוהה בכל סניפי הבנק, והן בזכות מערכות הייעוץ המתקדמות. הבינלאומי מתמחה ביצירת פתרונות ומוצרים פיננסיים איכותיים המותאמים לצרכי לקוחותיו ולתיאבון הסיכון שלהם ומפגין חדשנות ומובילות ביצירת מוצרים ושירותים בתחום יעוץ ההשקעות. זאת תוך מעקב אחר השינויים בשוקי ההון והכספים ובטעמי הלקוח והתאמה שוטפת של התיק לשינויים אלה. מיומנויות אלה מגובות במערכות ביצועיות ולוגיסטיות מהמתקדמות ביותר. המובילות של הבינלאומי בייעוץ השקעות באה לידי ביטוי גם בתחום הייעוץ הפנסיוני. הבינלאומי מעניק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחותיו באמצעות יועצים פנסיוניים מומחים ומערכות ייעוץ ייחודיות ומתקדמות.

  בנקאות פרטית
  הבנקאות הפרטית היתה מאז ומתמיד מגזר פעילות משמעותי של הבינלאומי והיוותה את אחת החוזקות של הקבוצה. מובילות הבנק בשוק ההון וייעוץ ההשקעות מאפשרת מיקסום רמת השירות והייעוץ ללקוחות הבנקאות הפרטית.

  הבינלאומי למען הקהילה – 
  תכנית ”נקודת מפנה" ותכנית "תרבות וקהילה"
  פרויקט הדגל של הבנק הבינלאומי למען הקהילה - "נקודת מפנה", נוסד בשנת 2006 על ידי הבנק הבינלאומי בשיתוף ארגון "מתן" ועמותת "אשלים". הפרויקט מעניק לבני נוער בסיכון שנפלטו ממסגרות שונות את ההזדמנות לשנות כיוון בחיים באמצעות שילובם של הצעירים במסגרות חינוך המשלבות לימודים יחד עם טיפוח יזמות עסקית. עובדי הבנק לוקחים חלק ומתנדבים בפרויקט שסייע עד כה לאלפים רבים של בני נוער בישראל.
  פרוייקט נוסף של הבינלאומי הוא "תרבות וקהילה" ששם לו למטרה לעודד ולקדם יצירה אמנותית איכותית מהפריפריה ולהעניק לה הזדמנות לחשיפה בלב תל אביב.


  סטטוס רגולטורי
  הבנק הבינלאומי מאוגד כחברה בע"מ והינו "תאגיד בנקאי" כמשמעותו בחוק הבנקאות ובעל רישיון בנק לפי החוק. בקבוצת הבנק שלוש חברות נוספות בעלות רישיון "בנק": אוצר החייל, מסד ופאג"י. מכוח החקיקה הבנקאית, נתון הבנק לפיקוחו של בנק ישראל ובמיוחד לפיקוחם של נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים וחילם עליו הוראות, כללים הנחיות וצווים של המפקח על הבנקים".
       
   
   משרדי הנהלת הקבוצה: שד' רוטשילד 42, תל-אביב 6688310