MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

חשבון GOLD

Web Content Viewer
 • למי מתאים החשבון?

  לקוחות חדשים בעלי משכורת של 7,000 ש"ח ומעלה או בעלי תיק השקעות  בגובה 100,000 ש"ח ומעלה,

  המבצעים שימוש מינימלי בכרטיס אשראי בגובה 1,000 ש"ח לחודש.


  פותחים חשבון GOLD בבינלאומי ובנוסף נהנים ממענק(3) בסך של 1,000 ש"ח בפתיחת החשבון.
  המבצע כולל בחירה בין:


  פטור לתקופה של 3 שנים מתשלום עמלות עו"ש - פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר(1)

  או

  הלוואה בגובה של עד 30,000 ש"ח ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד 36 חודשים בהחזרים חודשיים

  או

  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית עד לסכום של 10,000 ש"ח לשנה


  וגם:

  3 פנקסי שיקים חינם מדי שנה ולמשך כל תקופת המבצע(2)

  ובנוסף, מענק הצטרפות בסך 1,000 ₪ בפתיחת חשבון חדש(3)


  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאחד מסניפי הבינלאומי או בבינלאומי Call בטלפון 2354*

   

  (1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. בכפוף לתשלום עמלת מינימום חודשית בהתאם לתעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון").
  (2) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי און ליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה.
  (3) המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי).

Web Content Viewer