MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

חשבון START UP

Web Content Viewer
 • למי מתאים החשבון:

  לקוחות חדשים בעלי משכורת של 4,000 ש"ח ומעלה, המבצעים שימוש מינימלי בכרטיס אשראי בנקאי בגובה 1,000 ₪ לחודש וגם ביצוע של לפחות 5 פעולות פקיד/ישיר מידי חודש.


  פותחים חשבון START UP בבינלאומי ונהנים ממגוון הטבות:


  פטור ל - 5 שנים מתשלום עמלות עו"ש - פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר  כולל עמלת השלמה למינימום.(1)
  וגם

  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית עד לסכום של 10,000 ש"ח לשנה.
  וגם

  כרטיס אשראי Private Banking המעניק מגוון הטבות והנחות בבתי עסק.(2)


  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאחד מסניפי הבינלאומי או בבינלאומי Call בטלפון 2354*

   

   

   (1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (2) ההטבות הינן באחריות חברת כרטיסי האשראי וכפופות לתנאי המועדון של החברה המתפרסמים באתר החברה.

Web Content Viewer