MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הטבות בנקאיות לחברי המועדון

הבנק הבינלאומי מציע לחברי מועדון הוט מגוון הטבות בנקאיות: הלוואות לרכב, הלוואות לחופשה, הטבות בלקיחת משכנתא וכד'
להלן פירוט ההטבות:

Web Content Viewer
  • הטבות במשכנתא


    קחו עכשיו משכנתא או מחזרו משכנתא קיימת ותיהנו ממגוון מסלולי משכנתא בתנאים מועדפים: צמודים למדד, ע"ב הפריים, הלוואות גישור ועוד. 

    אופציה לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלות - בכפוף למסלולים הרלוונטיים.    פרטים מלאים ניתן לקבל אצל הבנקאי האישי שלכם בסניף, אצל יועצי המשכנתאות או בבינלאומי Call

Web Content Viewer