MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מסלולי השקעות

שני מסלולי השקעה חדשניים ובלעדיים בתנאים חסרי תקדים באמצעות הבינלאומי יוניק ניהול השקעות

Web Content Viewer


 • שוק ההון הפך להיות גורם בעל משמעות רבה מאוד בחיינו. חלקים גדלים והולכים מהציבור, פועלים בשוק ההון כדי להגן על ערך נכסיהם ואף להגדילם. באופן טבעי, כל מי שמושקע בשוק ההון רוצה להרוויח, אולם הרווח בשוק ההון אינו מובטח והוא חשוף לסיכונים ולעלויות ניהול ההשקעות באפיקים שונים. כאן מתחילה מהפיכת ההשקעות של הבנק הבינלאומי, שנוצרה באופן בלעדי עבור חברי מועדון הוט.

  הבנק הבינלאומי יצר באמצעות הבינלאומי יוניק ניהול השקעות- חברת בת בבעלות מלאה של הבינלאומי, מסלול השקעה מנוהל חדשני, המצטיין בתנאים חסרי תקדים.


   
   ניהול תיקים "הכל כלול"
   
  מסלול חדשני זה מאפשר לקבל שירותי ניהול תיק השקעות בתשלום גלובלי ("הכל כלול") עבור ניהול התיק. תשלום זה פוטר אותך מכל העמלות האחרות הכרוכות בניהול תיק ני"ע לרבות דמי ניהול פקדון ועמלות רכישה ומכירת ני"ע ואג"ח.

  דמי הניהול:

  תיק עד 1 מיליון ₪ - 1.2% לשנה משווי תיק ההשקעות, בתשלום חודשי.
  תיק מעל 1 מיליון ₪ - 1% לשנה משווי תיק ההשקעות, בתשלום חודשי
  (לבעלי גודל תיק מינימלי בגובה של ₪150,000  Web Content Viewer