MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הטבות לילדי מועדון הוט

Web Content Viewer
 • הנכם זכאים לקבלת הטבות ותנאים זהים כמו להורים חברי המועדון!


  הורים, מהיום גם ילדיכם יוכלו ליהנות מהתנאים המועדפים המוענקים לכם כחברי מועדון הוט וביניהם:


  • מענק בסך 2100 ש"ח
  • פטורים מעמלות והטבות בשווי של מעל 3,500 ש"ח   לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקאי האישי שלכם או למוקד הבינלאומי Call
  * זכאי לקבל את ההטבות ילד בן/בת של חבר מועדון הוט וכן בני זוגם , מגיל 21 ומעלה 

  ** כפוף לפתיחת חשבון פרטי חדש ועמידה בתנאים המפורטים במסמכי המבצע

  *** אין כפל מתנות הצטרפות למועדון.

Web Content Viewer