MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חשבון לעובדי הייטק זון

Web Content Viewer
 • הטבות ללקוחות חדשים

  אנשי הייטק, כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, אנו יודעים לזהות ולהתאים עבורכם מעטפת שירות ייחודית מותאמת אישית, ומגוון רחב של הטבות ומוצרים ברמה המקצועית והגבוהה ביותר.

   

  הטבות  ללקוחות חדשים


  מענק הצטרפות בסך 1,600 ש"ח בפתיחת חשבון חדש(.1)

  פטור ל- 3 שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי).(2)

  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של 10,000 ש"ח לתקופה של שנה.

 • הטבות מועדפות להייטקיסטים - לקוחות חדשים וקיימים

  אנשי הייטק, כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, אנו יודעים לזהות ולהתאים עבורכם מעטפת שירות ייחודית מותאמת אישית, ומגוון רחב של הטבות ומוצרים ברמה המקצועית והגבוהה ביותר.

   

   

  מסגרת משיכת יתר של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ש"ח (הנמוך מבניהם) בריבית של P+1.5% לשנה.(3)

  פנקסי שיקים חינם
  5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע.(4)

  כרטיס אשראי
  ויזה או דיינרס מסוג עסקי/זהב עסקי משוייך למועדון הייטק זון - פטור מעמלות דמי כרטיס.(5)

   

  הטבות במטבע חוץ:
  פטור מעמלת חליפין מט"י- מט"ח
  פטור מהעברות מט"ח לחו"ל מחו"ל
  הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח -5 פרומיל

   

  הטבות בני"ע
  מגוון הטבות לבחירה בניהול תיק ההשקעות (לפרטים נוספים אנא פנה לבנקאי).

  הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש(6)
  סכום הלוואה:
  עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ש"ח (הנמוך מבינהם)
  תקופת ההחזר: עד 60 חודשים. בתשלומי קרן וריבית שוטפים
  שיעור הריבית: החל מ-P+0.2% לשנה.

  הלוואה לכל מטרה (למעט לדיור)
  הלוואה למגוון מטרות בריבית אטרקטיבית במיוחד למעבירי משכורת

  סכום ההלוואה: עד 150,000 ש"ח או עד 5 משכורות - הנמוך מבניהם
  תקופת ההחזר ושיעור הריבית:

   

   

  תקופה שיעור הריבית
  עד 24 חודשים P+0.25%
  25-48 חודשים P+0.75%
  49-72 חודשים P+1.50%  פרטים מלאים על מגוון ההטבות ניתן לקבל בסניפי הבינלאומי או במוקד הבינלאומי Call בטלפון: 2354*

   

  (1) המענק יינתן ללקוח חדש הפותח חשבון פרטי (לא עסקי).הזכאות הינה למענק אחד גם אם שני בעלי החשבון הינם חברי מועדון הייטק זון.
  (2) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (3) ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.
  (4) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי on-line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.
  (5) ההטבה בכרטיסי אשראי ותקופתה נקבעות ע"י חברות כרטיסי האשראי וכפופות להחלטתה, לרבות סוגי הכרטיסים להם תינתן ההטבה.
  (6) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח א הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שעבוד לטובת הבנק.

Web Content Viewer