MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חשבון רופאים

משתלם לכם לפתוח חשבון בבינלאומי

רופאים ורופאות יקרים,
כסקטור מקצועי הנותן שירות חשוב ועושה למען בריאותנו לילות כימים, אנו בבנק הבינלאומי שמחים להעניק לכם תנאים אטרקטיביים לניהול חשבונכם, המותאמים במיוחד עבורכם.
כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, אנו יודעים לזהות ולהתאים עבורכם מעטפת שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות אטרקטיביות.
כשמעניקים שירות מכל הלב, מקבלים חזרה.

Web Content Viewer
 • הטבות בפתיחת חשבון חדש

  ניתן לבחור בין 2 חלופות: 

  חלופה 1:
  פטור ל 3- שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי)(1)
  וגם
  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של 25,000 ₪ לתקופה של שנה.(2)

  חלופה 2:
  הלוואה ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד 36 חודשים בסכום של עד 30,000 ₪, אשר תיפרע בהחזרים חודשיים שווים ורצופים


  (1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (2) רופאים ורופאות בהתמחות, ייהנו מהטבה זו לתקופה של שנתיים.

 • הטבות ללקוחות חדשים וקיימים

  הטבות ללקוחות חדשים וקיימים

  מסגרת אשראי(1)
  מסגרת אשראי של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ₪ (הנמוך מביניהם) בריבית של P +1.5% לשנה.

   

  פנקסי שיקים חינם(2)
  5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע.

  כרטיס אשראי עם פטור מדמי שימוש
  מתן פטור מדמי שימוש למשך 3 שנים בכרטיס אשראי Banking  Private המקנה 2 כניסות חינם לטרקלין דן בנתב"ג (3) ומגוון רחב של הטבות נוספות בבתי-עסק(4)

   

  מטבע חוץ
  פטור מעמלת חליפין.

  פטור מעמלת העברת מט"ח לחו"ל ומחו"ל"

  הטבה בהפרשי שערי המרה – 5 פרומיל.

   

  הטבות בני"ע
  מגוון הטבות לבחירה בניהול תיק ההשקעות.

  הלוואות בתנאים אטרקטיביים:

   

  פרטי הלוואה  סכום הלוואה תקופת החזר שיעור הריבית 
  הלוואה לכל מטרה עד 150,000 ₪
  או עד 5 משכורות
  (הנמוך מבניהם)
  עד 60 חודשים בתשלומי קרן וריבית שוטפים החל מ-
  P+0.5%  לשנה
  הלוואה ייעודית לרופאים ורופאות בהתמחות 18,000 ₪ עד 18 חודשים
  בתשלומי קרן וריבית שוטפים
  אפשרות לתקופת "גרייס" של עד 3 חודשים
  ללא ריבית והצמדה
  הלוואה ייעודית לרופאים עצמאיים לפתיחת /שיפוץ הקליניקה הפרטית עד 400,000 ₪ עד 60 חודשים בתשלומי קרן וריבית שוטפים החל מ-
  P+1.5%  לשנה

   

   

  (1)ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.
  (2)בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי  on-line(מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה.
  (3)מימוש ההטבה יהיה באמצעות הורדת קוד קופון באפליקציה הסלולרית או באתר ישראכרט שכתובתו
  www.isracard.co.il
  (4)ההטבות לרבות הפטור מדמי הכרטיס, הינן באחריות חברת כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברה המתפרסמים באתר החברה.

   

   

  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאחד מסניפי הבינלאומי או בבינלאומי Call בטלפון 03-5130023

Web Content Viewer