MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חיילים

Web Content Viewer
 • חיילים וחיילות ובני/בנות שירות לאומי, הבינלאומי מזמין אתכם לפתוח עכשיו חשבון חדש ולהינות מהטבות שמתאימות בדיוק לכם וחוסכות לכם כסף מהרגע הראשון.


   

  הטבות בעמלות (1)

  • פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד  וערוץ ישיר לרבות עמלת השלמה למינימום.(2)
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי.

   

  פנקסי שיקים

  פנקס שיקים אחד חינם בשנה קלנדרית.(3) 

  מסגרת משיכת יתר:

  מסגרת משיכת יתר של עד 2,500 ש"כ בריבית שנתית של פריים בלבד.

   

  הטבות בכרטיסי אשראי:

  פטור מדמי כרטיס מועדון "יותר" בכפוף לתנאי המועדון לכרטיסים הבאים:
  ויזה - בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי
  ישראכרט - מקומי.

   

  (1)ההטבות בעמלות אלו ניתנות בחשבון עו"ש "חייל" במטבע ישראלי בלבד.
  (2)מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (3)פנקס שיקים כאמור יינתן בהזמנת פנקסי שיקים באמצעות שירות הבינלאומי on-line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה

   Web Content Viewer