MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

חשבון סטודנט

לימודים, מבחנים, חברים, שכר דירה, עבודות מזדמנות, תנאים מועדפים... כסטודנט אתה יודע הכי טוב באיזה דרך עדיף לך לבחור:

חשבון ירוק או חשבון סטודנט

Web Content Viewer
 • חשבון ירוק

  חשבון דיגטלי ללא עמלות עו"ש עם החזרים יחסיים בעמלות ני"ע ומט"ח

  עוברים לבצע פעולות במגוון האמצעים הישירים שעומדים לרשותכם (אתר האינטרנט, אפליקציה סלולרית, עמדות לשירות עצמי - להפקדת שיקים ולהפקדת מזומן, תיבות שירות בבנקים שבקבוצה, סניפומט וכל מכשיר אוטומטי אחר) ומרוויחים בגדול - חוסכים זמן ,שומרים על איכות הסביבה ומקבלים פטור והחזרים בעמלות.   כלקוח "חשבון ירוק" תיהנה ממגוון הטבות בעמלות:(1)

  • פטור מעמלות ערוץ ישיר ופטור מעמלת מינימום.
  • פטור מעמלות בגין שירותי SMS אונליין. (בנקאות ישירה בסלולארי)
  • החזר עמלות בגובה 20% על פעולות בני"ע ובמט"ח.
  • תעריפי עמלות מופחתים בהתאם לתעריפון הבנק לפעילות בערוצים הישירים.

   

   

  (1)   הכול כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע

  לפרטים נוספים אודות מגוון הפעולות וההטבות בחשבון הירוק >>

 • חשבון סטודנט

  מגוון רחב של הטבות בחשבון העו"ש

  פטור מעמלות:
  פטור מתשלום עמלות פעולה ע"י פקיד ופעולה בערוץ ישיר (לרבות עמלת מינימום חודשית).(1)
  פטור מעמלת הקצאת אשראי במטבע ישראלי.

   

  הטבה במסגרת משיכת יתר:
  ריבית אטרקטיבית במסגרת משיכת היתר:
  עד 5,000 ₪ בריבית של P+ 1% לשנה .
  מ 5,001- ₪  ועד 10,000 ₪ בריבית של P+ 2.5% לשנה.

   

  הטבה בכרטיסי אשראי:
  פטור ל 3- שנים מעמלת דמי כרטיס ויזה כאל בכרטיסים רגיל ו- CalChoice  מסוג: בייסיק מקומי, מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי, זהב ופלטינום.
  פטור ל 5- שנים מעמלת דמי כרטיס "קמפוסכרט" של ישראכרט בכרטיסים מסוג דיירקט, ישראכרט מקומי, .Mastercard, Mastercard Gold.

   

  פנקסי שיקים:
  עד 2 פנקסי שיקים (רגילים) חינם בשנה קלנדרית. (2)

   

  הטבות במטבע חוץ:
  הטבת שער בשיעור 0.45% ברכישת/המרת מט"ח.
  33%  הנחה בעמלת חליפין.
  30%  הנחה בעמלת הפקדת/משיכת מזומן במט"ח (הפרשי שער).
  15%  הנחה בעמלת הפקדת שיקים במט"ח.

   

  הטבות בניירות ערך:

   


  גובה תיק השקעות עמלת קניה/מכירה/פדיון של מניות ואג"ח הנסחרות בבורסה בת"א עמלת קניה/מכירה/פדיון של מניות, אג"ח וקרנות נאמנות הנסחרות בבורסה בחו"ל דמי ניהול פיקדון ני"ע


  תיק השקעות בשווי של

  עד 100,000 ש"ח

  0.50% לפעולה 0.50% לפעולה

  בארץ: 0.1657% לרבעון
  בחו"ל: 0.1692% לרבעון

  תיק השקעות בשווי של

  מעל 100,000 ש"ח
  ועד 500,000 ש"ח

  0.45% לפעולה 0.50% לפעולה

  בארץ: 0.156% לרבעון

  בחו"ל: 0.1592% לרבעון


  תיק השקעות בשווי של

  מעל 500,000 ש"ח
  0.40% לפעולה 0.50% לפעולה

  בארץ: 0.1365% לרבעון
  בחו"ל: 0.1393% לרבעון  השיעורים הרשומים לעיל הינם שיעורי העמלות לאחר ההטבה.
  תיק השקעות, לעניין זה, כולל ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחו"ל למעט מוצרים פנסיוניים כגון קופות גמל
  וקרנות השתלמות.
  בנוסף, החזר בגין עמלת העברת תיק ני"ע מחשבון אותו לקוח בבנק אחר(3).

   


  (1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (2)  פנקס חינם כאמור יינתן בהזמנת פנקס שיקים באמצעות שירות הבינלאומי און ליין (מותנה בכך שהלקוח מנוי לשירות זה ובעל הרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה
  (3) ההחזר יבוצע כנגד הצגת הודעה על תשלום עמלה שהונפקה ע"י הבנק האחר. ההחזר עד לגובה העמלה כמפורט בתעריפון הבנק הבינלאומי לא כולל הוצאות צד ג'.

   

   

  הלוואות סטודנטים:
  הבינלאומי מעניק לכם הלוואות ייחודיות בריביות אטקרטיביות:

  הטבה מיוחדת לפותחים חשבון חדש בבנק הבינלאומי - הלוואה של עד 5,000 ש"ח ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד 24 חודשים.


  מהות ההלוואה סכום ההלוואה

       תקופת ההלוואה     

   (החזרים חודשיים)

  מסלול ההלוואה
  שיעורי הריבית
   (למעבירי משכורת)
    שיעורי הריבית
  ( ללא משכורת )
  החזרים
  הלוואה לכל מטרה בפתיחת חשבון(1) עד 5,000 ש"ח 24 חודשים שקלי ללא ריבית ללא ריבית החזרים חודשיים של קרן + ריבית 

  הלוואה לכל מטרה(2)

  בגובה של עד 60,000 ש"ח עד 60 חודשים שקלי P+1.5% לשנה P+3.5% לשנה החזרים חודשיים של קרן וריבית

  הלוואה לתשלום

  שכ"ל 

  בגובה של עד 40,000 ש"ח  עד 60 חודשים שקלי P לשנה P לשנה החזרים חודשיים של קרן + ריבית

  הלוואה לתשלום

  שכ"ל 

  בגובה של עד 40,000 ש"ח  עד 48 חודשים צמוד מדד הטבה בשיעור של 0.5% על ריבית הטבלה לתקופה הרלוונטית
  הטבה בשיעור של 0.5% על ריבית הטבלה לתקופה הרלוונטית
  החזרים חודשיים של קרן + ריבית

  הלוואה לרכישת
  רכב חדש

  בגובה של 100% משיווי הרכב או 150,000 ש"ח (הנמוך מבניהם) עד 60 חודשים שקלי P+0.5% לשנה P+3% לשנה החזרים חודשיים של קרן + ריבית

   

   

  ניתן לפרוס את שובר שכ"ל לשישה תשלומים ללא ריבית והצמדה


   

  (1)ההלוואה תינתן לפותחי חשבון חדש ובכפוף להעברת הכנסה חודשית של מינימום 3,000 ש"ח.

  (2)ההלוואה לכל מטרה ניתנת לניצול חד פעמי 

   

Web Content Viewer