MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

חשבון Start Up - לחברי ארגון המורים

בבינלאומי משקיעים במורים ללא הפסקה ומציעים הטבות ייחודיות כגון פטור מעמלות עו"ש: פקיד וערוץ ישיר כולל עמלת השלמה למינימום, מסגרת משיכת יתר ללא ריבית לשנה, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים ועוד.

Web Content Viewer
 •  

  הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פרטי הלוואה סכום הלוואה תקופת החזר ריבית הערות

   

  הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל (1)

   

  עד 50,000 ש"ח  עד 60 תשלומים חודשיים ריבית החשכ"ל

  ללא התחייבות להעביר משכורת!
  יש להגיע עם הפניה מארגון המורים

   

  הלוואה  לכל מטרה (למעט דיור) בריבית משתנה לכל מטרה למעבירי משכורת (2)

   

  עד 100,000 ש"ח  עד 60 תשלומים חודשיים  P+0.5% לשנה
   
  לחילופין, במידה ולבנק קיים הסכם התקשרות עם המעביד לניכוי פירעון ההלוואה משכר העובד -  ייהנה הלקוח משיעור ריבית של p-0.5% לשנה.
  הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק. בשלב זה מיועד רק למקבלי משכורת ממשרד החינוך , רשת אורט  ורשת דרכא
  הלוואה "שלוקחת חופש"  עד 40,000 ש"ח עד 48 תשלומים חודשיים  P+2.5% ההלוואה מאפשרת פטור מתשלומי הקרן במשך 3 חודשים ברצף.

   

   

   

  (1) ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה. ריבית החשכ"ל האמורה הינה שיעור הריבית על הלוואה לעובדי המדינה המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.
  (2) ההלוואה תינתן למעביר משכורת בגובה 4,000 ש"ח ומעלה.

   

 • הטבות בפתיחת חשבון חדש

   

   

  למי מתאים החשבון?
  חברי ארגון המורים ובני משפחותיהם(1) מדרגה ראשונה, בעלי משכורת של 4,000 ש"ח ומעלה, המבצעים לפחות 5 פעולות פקיד/ערוץ ישיר מידי חודש.
   
  חברי ארגון המורים הפותחים חשבון חדש בבינלאומי נהנים ממגוון רחב של הטבות:

   

  פטור ל 5 שנים מתשלום עמלות עו"ש - פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר  כולל עמלת השלמה למינימום.(2)

  וגם

  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית עד לסכום של 10,000 ש"ח לשנה .

  וגם

  5 פנקסי שיקים חינם בשנה קלנדרית.(3)

   

  ובנוסף:

  • הטבות בני"ע
  • הטבות במט"ח
  • הטבה במשכנתא- החזר תשלום ראשון ע"ח הבנק, עד לסכום של 3000 ש"ח (4)
  • ועוד

  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאחד מסניפי הבינלאומי או בבינלאומי Call בטלפון 5595*

   

   
  (1) בני משפחה - הורים, אחים וילדים בגירים של מורה המנהל חשבון בבנק הבינלאומי או בבנק מקבוצת הבנק הבינלאומי.
  (2) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (3) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי און ליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה.
  (4) הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ₪ ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות ״גישור״, ״משולבת״ ו- ״בלון״

   

Web Content Viewer