MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מענה קולי ממוחשב

Web Content Viewer
 •  מענה קולי ממוחשב לשירותך  24 שעות ביממה המאפשר לך לקבל מידע ולבצע מגוון פעולות בחשבונך.

  להצטרפות לשירות יש לחייג למוקד הבינלאומי Call בטלפון 3009*, להזדהות ע"י הקשת סיסמא ולאחר מכן ללחוץ על הספרה 1 למעבר למענה הממוחשב.


  המידע והפעולות אותם ניתן לבצע 24 שעות ביממה: 


  • בירור יתרה

  • בירור תנועות אחרונות

  • מידע על פיקדונות

  • הזמנת פנקסי שיקים

  • ברור יתרת שיקים דחויים

  • ברור החזרת המחאות

  • ברור חשבונות מוגבלים
  • קבלת מידע על שיווי תיק ני"ע, מדדים ועוד

  • קבלת מידע בורסאי ושערי מט"ח בזמן אמת

  • מידע על המרות מט"ח

  • מידע על הלוואות ומשכנתאות
  • פירוט תנועות בכרטיסי אשראי

Web Content Viewer