MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

סניפומטים ועמדות בשירות עצמי בבינלאומי

בסניפומטים ובעמדות הבינלאומי בשירות עצמי ניתן לבצע פעולות  באופן עצמאי ולקבל מידע , ללא תור 24/7 ובכך לחסוך זמן ועמלות.

Web Content Viewer
 • פעולות עיקריות שניתן לבצע בעמדות הבינלאומי בשירות עצמי:


  • הנפקת דפי מידע על החשבון


  הערה: בפעולות והמידע נדרש שימוש בכרטיס בנקאי


  פעולות שניתן לבצע בסניפומטים לכל לקוחות הקבוצה:

  • משיכת מט"ח במטבע דולר ואירו - ללא עמלת המרה

  • רכישת מט"ח במטבעות דולר ואירו- ללא עמלת חליפין

  • משיכת מזומן

  • הפקדת מזומן


  עיקרי המידע שניתן לקבל בסניפומטים:

  • בעמדות ניתן להפיק תדפיסי תנועות בחשבון