מועדוני כרטיסי אשראי ייחודיים

לקוחות המשתייכים למגזרי אוכלוסיה שונים, זכאים ליהנות ממועדונים ייחודיים המקנים מגוון רחב של הטבות