פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
 • פיקדון בדולר ארה"ב ל- 18 חודשים בתוספת מענק, המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות נבחרות הנסחרות בגרמניה

  מטבע:

  דולר ארה"ב

  תקופת הפיקדון:

  18 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:


  • SAP SE
  • SIEMENS AG
  • BAYER AG
  • ALLIANZ SE
  • DAIMLER AG
  • VOLKSWAGEN AG
  • FRESENIUS SE & CO  KGaA
  • CONTINENTAL AG
  • DEUTSCHE POST AG
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG

  תנאים:

  המענק:
  נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 18% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 11.7.17). 

  תקופת הבדיקה הינה בת  17 חודשים, החל מיום 12.7.17 ועד ליום  11.12.18, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה. 


  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:
  1.במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).
  2.במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 2% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

  שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").  


  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 100%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 18% (לא כולל). 
  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום 18 חודשים ללא מענק.
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  10.07.17

  פרטים מלאים:

  פיקדון שקלי ל- 18 חודשים בתוספת מענק, המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות נבחרות הנסחרות בגרמניה

  מטבע:

  שקל

  תקופת הפיקדון:

  18 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:


  • SAP SE
  • SIEMENS AG
  • BAYER AG
  • ALLIANZ SE
  • DAIMLER AG
  • VOLKSWAGEN AG
  • FRESENIUS SE & CO  KGaA
  • CONTINENTAL AG
  • DEUTSCHE POST AG
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG

  תנאים:

  המענק:
  נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 18% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 11.7.17). 

  תקופת הבדיקה הינה בת  17 חודשים, החל מיום 12.7.17 ועד ליום  11.12.18, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה. 


  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:
  1.במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).
  2.במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 2% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

  שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").  


  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 35%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 6.3% (לא כולל). 
  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום 18 חודשים ללא מענק.
  המענק יהיה צמוד לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון).
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  10.07.17

  פרטים מלאים: