Web Content Viewer

עמיתי קופת הגמל שובל

Web Content Viewer
 • הבנק הבינלאומי ממשיך אתכם לאורך כל הדרך ושמח להציע לכם גם הלוואות אטרקטיביות לכל מטרה ותנאים יחודיים בפתיחת חשבון בבנק.

  הלוואות


  סכום ההלוואה  עד 100,000 ש"ח או עד 70% מיתרת הברוטו של קופת הגמל/ קרן השתלמות (הנמוך מבינהם)


  תקופה (בחודשים) ריבית ההלוואה למעבירי משכורת ריבית ההלוואה למעבירי פעילות אחרת (לדוג' תיק השקעות)
  עד 24 חודשים פריים + 0.5%  פריים +1.8%
  25-48 חודשים   פריים+ 0.8% פריים+ 2%
  49-60 חודשים פריים +1.5% פריים + 2.8%


  את ההלוואות ניתן לקחת בשני מסלולים:


  1. בתשלומים חודשיים של קרן + ריבית
  2. הלוואת גרייס - קרן תשולם בסוף התקופה וריבית משולמת כל חודש – קרן ההלוואה תפרע במועד פירעון קרן ההשתלמות- על הלוואות גרייס תיגבה תוספת ריבית של 0.3% לשנה.

  בנוסף חשבונות בהם תועבר משכורת של לפחות 7000 ש"ח יוכלו לבחור בין מגוון הטבות :

  • פטור מעמלות פקיד /ישיר
  • משיכת יתר ללא ריבית
  • הלוואות ללא ריבית והצמדה
  • הטבת משכנתא : 3,000 ש"ח החזר ע"ח הבנק
  • הטבות בפעילות ני"ע ושוק ההון


  תוקף ההצעה עד 31.12.18


  לרשותך עומד צוות ייעודי ומקצועי שייתן לך מענה לכל שאלה :


  יעל בן שלמה-    052-4473537

  סנקביץ דיאנה-  052-4473292

  בנשק יהושוע-   052-4473359

  רקובר אמנון-    052-4473391

  שמשי אבנר-    052-4473631

  שושן שרון-       052-4473545


  מגזר רוסי

  אורית רודין-    052-4473608

     כמו כן, באפשרותך להשאיר את פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך בהקדם האפשרי:

Z7_5G3DTJOFILQDA0AU61NMM211G3
Web Content Viewer