הלוואה ברגע

 • הבינלאומי מאפשר לך לקבל הלוואה ברגע בסכומים שאינם גבוהים ובריביות אטרקטיביות באמצעות אתר האינטרנט בלחיצת כפתור.


  סכום ההלוואה 1,000-15,000 ש"ח

  תקופת ההלוואה- עד 12 תשלומים 
  סוג הריבית- משתנה על בסיס הפריים


  • ההלוואה ניתנת רק באתר הבנק, ללקוחות פרטיים בלבד. 

  • הלוואה אחת בלבד באותו יום עסקים.

  • יום התשלום החודשי - יקבע עפ"י יום מתן ההלוואה ואינו ניתן לשינוי (החזרים קבועים).

  • חשבונך יזוכה ביום מיד עם תום הזרמת בקשת ההלוואה.

  • ריבית ההלוואה תקבע בהתאם לשיקול דעת הבנק.

   

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  לביצוע ההלוואה יש לבחור בתפריט "הלוואות ומשכנתאות" > "הלוואה ברגע"


  לקבלת הלוואה ברגע