MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הלוואות און-לייןWeb Content Viewer
 • הבינלאומי מאפשר לך ליהנות מהלוואת אונליין בלחיצת כפתור

  הלוואה בגובה של עד 150,000 ש"ח לתקופה של בין 3-96 חודשים. ללא ערבים, ללא בטחונות וללא דמי טיפול באשראי. 


  • הלוואה בהחזרים קבועים
   - הלוואת אונליין לכל מטרה בהחזרים קבועים המאפשרים לך לדעת מראש את גובה ההחזר החודשי, 
   ללא ערבים וללא עמלות, באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה הסלולרית בלחיצת כפתור. אפשרות לדחיית תשלום הקרן הראשון לתקופה של עד חצי שנה. כמו כן, קיימת אפשרות לפירעון מוקדם (חלקי או מלא) ללא תשלום עמלות, בכל עת.   


  את ההלוואה ניתן לקבל בלחיצת כפתור באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה.

  לביצוע ההלוואה יש לבחור בתפריט "הלוואות ומשכנתאות"  >  בקשת הלוואה.

   

  אי עמידה בפרעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

   


  לקבלת הלוואת אונליין

Web Content Viewer

הלוואות און ליין

חדש - הלוואה בקליק, מעכשיו גם באתר וגם באפליקציה. בקלות, בכל מקום ובכל עת.

Web Content Viewer