הסכמים

הסכמים הנקשרים בקווי תקשורת (כולל גרסאות קודמות החל מ 1.1.2017)

התאריכים הרשומים מציינים את יום תחילת תוקף כל גרסה של הסכם