MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

11/04/2018 - שינויים בשעות הפעילות ביום הזיכרון וביום העצמאות

במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות יחולו שינויים בשעות הפעילות בסניפים וביחידות בבנק הבינלאומי.
לשירותכם עומדים בכל עת, אתר האינטרנט, האפליקציה הסלולרית ועמדות השירות העצמי,
הזמינים בעבורכם לביצוע מגוון רחב של פעולות ולקבלת מידע.
 

פעילות סניפי הבנק:

יום ג' , 17/04/18 - ערב יום הזיכרון - לא יהיה שינוי בשעות קבלת קהל בסניפים.

יום ד' , 18/04/18 - יום הזיכרון-   סניפים אשר בהם מתקיימת קבלת קהל אחרי הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30,

                                                סניפים אשר אינם מקבלים קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.

יום ה' ,19/04/18 - יום העצמאות- הסניפים סגורים.


 פעילות המוקדים הטלפוניים (הבינלאומי Call ומשכנתאות Call):
יום ג' - 17/04/18 - ערב יום הזיכרון- עד 19:00. 
יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 14:00.
יום ה' - 19/04/18- יום העצמאות - המוקדים סגורים
 
מוקד תמיכת אינטרנט:

יום ג' - 17/04/18 - ערב יום הזיכרון- בין השעות 08:00-20:00

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - בין השעות 08:00-20:00

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - בין השעות 08:00-23:00


חדר עסקאות מט"ח :

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 13:00.

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - סגור


חדר עסקאות ניירות ערך זרים :

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 14:00.

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - סגור
 

הבנק הבינלאומי מאחל לכל לקוחותיו חג עצמאות שמח!

חזרה לחדשות