MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

05/09/2018 - שעות הפעילות בחג

במהלך ימי החג יחולו שינויים בשעות הפעילות בסניפים וביחידות הבנק הבינלאומי.
לשירותכם עומדים בכל עת, אתר האינטרנט, האפליקציה הסלולרית ועמדות השירות העצמי,
הזמינים בעבורכם לביצוע מגוון רחב של פעולות ולקבלת מידע.
 
להלן פירוט השינויים:

לקוחות יקרים,


שעות פעילות סניפי הבינלאומי:
•ערב ראש השנה, יום א' 09.09.18 - סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30.

     סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.


•ערב יום כיפור, יום ג' 18.09.18 - סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 10:30.

 סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:00.

•ערב חג סוכות יום א'-  23/09/2018 (רלוונטי לסניפים הפתוחים בימי א')- סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30.

 סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.

•חול המועד סוכות, ימים ג'- ה'  25/09/2018-27/09/2018 - סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30.

סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.

יום ו'- 28/09/2018 (רלוונטי לסניפים הפתוחים בימי ו')-סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30.

 סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.


•שמחת תורה, יום א'-  30/09/2018 (רלוונטי לסניפים הפתוחים בימי א')- סניפים בהם מתקיימת קבלת קהל אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 11:30.

 סניפים שאינם עובדים אחר הצהריים יפעלו עד לשעה 12:00.

 

שעות פעילות מוקד הבינלאומי Call:

•ערב ראש השנה, יום א' 09.09.18 - עד השעה 14:00.
•ערב יום כיפור, יום ג' 18.09.18 -  עד השעה 12:00.

•ערב חג סוכות יום א'-  23/09/2018 -עד השעה 14:00.

•חול המועד סוכות, ימים ג'- ה'  25/09/2018-27/09/2018 - עד השעה 19:00.

יום ו'- 28/09/2018 - עד השעה 14:00.


•שמחת תורה, יום א'-  30/09/2018 - עד השעה 14:00.

 

שעות פעילות מוקד תמיכת אינטרנט:

•ערב ראש השנה, יום א' 09.09.18 - עד השעה 15:00.
•ערב יום כיפור, יום ג' 18.09.18 -  עד השעה 13:00.

•ערב חג סוכות יום א'-  23/09/2018 -עד השעה 15:00.

•חול המועד סוכות, ימים ג'- ה'  25/09/2018-27/09/2018 - עד השעה 20:00.

יום ו'- 28/09/2018 - עד השעה 15:00.


•שמחת תורה, יום א'-  30/09/2018 - עד השעה 15:00.

אנו מאחלים לכם שנה טובה וחג שמח!

חזרה לחדשות