MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

המדינה נותנת לך מתנה, לא תיקח?

טור ליום העצמאות של מדינת ישראל

  יומי שחר, יועץ פנסיוני, אישור שרון

Web Content Viewer
 • הטור עוסק בנושא שלא כולם מודעים לקיומו.
  הידעתם שהמדינה נותנת לנו "מתנה" בכל שנה, בגין הפקדות לקופות גמל/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות עבור עצמאיים, שכירים ופנסיונרים המשלמים מס על הכנסתם, באמצעות החזר/זיכוי מס?

  ובכן, רובנו לא מודעים להטבה שניתן לקבל מרשויות המס או לגודלה. רק כדי להביא לתשומת ליבכם: גודל ההטבה המקסימאלית לעצמאי ופנסיונר יכולה להגיע גם עד כ-15,000 ₪ בשנה ולשכיר עד כ 7,000 ₪ בשנה (בהתאמה להכנסה). ניתן להתייחס להטבה זו כהשקעה המניבה תשואה גבוהה מאוד גם בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים.

  אז איפה העוקץ אתם שואלים? למה שהמדינה תיתן הטבה שכזו?
  למדינה כדאי שנחסוך כמה שיותר לפנסיה ולא נהווה נטל עליה. הרי ככל שנחסוך יותר כסף, כך תהיה לנו פנסיה גבוהה יותר, רמת החיים בגיל פרישה תהיה גבוהה יותר ובאופן ישיר נהיה פחות תלויים במדינה.
  כאשר אנו צעירים לא ממש מעניין אותנו מה יקרה בעוד 40 שנה. הרי, בד בבד עם השמחה שבהקמת משפחה מתווספת לנו גם האחריות והדאגה לנו ולבני משפחתנו בהווה ובעתיד. באמצעות הפרשות לפנסיה אנו דואגים להכנסה לנו בגיל פרישה וכן ליקרים לנו במקרה של מוות או נכות, וככל שנתחיל לחסוך מוקדם יותר כך זה ייטיב אתנו ונקבל קצבה גבוהה יותר.

  אם כך, מי יכול לקבל החזר מס? 
  עצמאי, שכיר וגם פנסיונר המשלמים מס על הכנסתם ומפקידים למוצרים פנסיוניים (קופות גמל/ פנסיה/ביטוח מנהלים). לא רק בהפקדות למוצרים פנסיוניים ניתנת הטבת מס אלא גם בהפקדה לקרנות השתלמות. שכירים ועצמאיים יכולים להפקיד לקרן השתלמות ולקבל פטור ממס ריווחי הון. עצמאיים יוכלו לקבל גם החזר מס בגין ההפקדה וכספי החיסכון ניתנים למשיכה כבר אחרי 6 שנים.

  ראוי להדגיש שלא כל אחד שמפקיד זכאי לקבל הטבות אלה. זה תלוי בגובה ההפקדה ובגובה ההכנסה. לכן, מומלץ לפנות לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, להתאים את הפנסיה למצב המשפחתי ולצרכינו ובאותה הזדמנות לברר את רמת הסיכון, גובה דמי הניהול בקופות וכמובן לבדוק אם ניצלנו את מקסימום הטבות מס. 


  לפרטים נוספים ולקביעת פגישה עם יועץ פנסיוני