MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מגוון יתרונות לייעוץ פנסיוני בבינלאומי

Web Content Viewer
 • שיפור דמי הניהול

  דמי הניהול הנגבים מהתיק הפנסיוני שלך משפיעים באופן ישיר על היקף החיסכון.

  אנו בבינלאומי נוודא שאינך משלם דמי ניהול מיותרים ואולי אף נחסוך לך מאות אלפי שקלים.


 • התאמה מושלמת

  אנו נתאים לך את המסלול הפנסיוני ההולם את צרכיך. התאמה זו עשויה לחסוך לך כסף רב בגיל הפרישה.


  בגילאים שונים נזדקק להגנות ביטוחיות שונות, בצעירותינו נזדקק להגנות ביטוחיות נרחבות יותר על מנת לתמוך במשפחתנו, אך כאשר אנו מתבגרים, צוברים נכסים וילדינו גדלים, לרוב ניתן להקטין חלק מהכיסויים ובפרמיה העודפת ניתן להגדיל את ההפרשות לחיסכון לפרישה.


 • ייעוץ מתמשך

  אנחנו לא נסתפק בתכנון עכשווי של החיסכון הפנסיוני שלך, אלא נמליץ לך לאורך כל השנים על שינויים הכרחיים בהרכב התיק הפנסיוני שלך, בהתאם לשינויים האישיים שתעבור במהלך חייך (חתונה, הולדת ילד, קידום בעבודה ועוד), שינויים בחוק (כגון חוקי מס) ושינויים בשווקים הפיננסיים.

  התאמות אלו יכולות לחסוך לך כסף רב.


 • מקצועיות בלתי מתפשרת

  היועצים הפנסיוניים שלנו הינם בעלי וותק רב בתחום הפנסיוני, ובנוסף עוברים הכשרות מקצועיות רבות. כל זאת, על מנת שיוכלו לתת לך, הלקוח, את הייעוץ הטוב והמקצועי ביותר. 


  ערך המקצועיות הוא מאבני היסוד של המערך הפנסיוני של הבנק הבינלאומי, במיוחד משום שענף זה מחייב רמת מקצועיות ומיומנות גבוהה. 


 • אובייקטיביות

  אנחנו מתחייבים לתת לך הלקוח ייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי, האינטרס היחיד שלנו בייעוץ הוא טובתך שלך ללא ניגוד אינטרסים.


  "ייעוץ פנסיוני"
  מוגדר בחוק כ"מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמית שכיר, כעמית עצמאי, כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו".

  הפרדת הזיקה מן המוצר הפנסיוני מאפשרת לנו לתת לך ייעוץ אובייקטיבי, לראות לנגד עינינו את

  האינטרסים הבלעדיים שלך ולשאוף להשגת מטרותייך תוך התחשבות בצרכייך.


 • זמינות

  לבנק הבינלאומי פריסה רחבה מאד של סניפים בכל הארץ. שירות הייעוץ הפנסיוני ניתן בכל סניפי הבנק הבינלאומי.

  כל שעליך לעשות הוא לבחור את הסניף הקרוב והנוח לך ביותר.


 • יצירתיות 

  מובילות הינה ערך יסוד שלנו בבנק. 

  אנחנו מאמינים שאנו צריכים להיות מובילים ביצירתיות, במקצועיות ובשירות שאנו נותנים לך הלקוח.


 • מערכות מיחשוב מתקדמות

  הבינלאומי שם לו למטרה להעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ פנסיוני מעולים המגובים בתשתיות מחשב מתקדמות ובמנגנוני סליקה יעילים. 

  אנו שוקדים על פיתוח וחידוש מתמיד של המערכות על מנת להתאימן להתפתחויות הדינמיות 

  בתחום החיסכון הפנסיוני.


Web Content Viewer