MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פנסיונרים

אסור לנו לנוח על זרי הדפנה!!

Web Content Viewer
  • הנכם מוזמנים לשיחת ייעוץ פנסיוני במטרה לבחון: 

    האם החסכונות שחסכתם כל ימי חייכם לפנסיה, חשופים לסיכוני שוק ההון, והאם ניתן להקטין את העלויות (דמי ניהול) בגינם.
    אם כבר יצאנו לפנסיה, אז אנו בטח מבינים את החשיבות הרבה של כספי הפנסיה שלנו, אלו שקובעים את רמת החיים שלנו ביום יום.
    חשוב שנשמור על יציבות ההכנסה שלנו בפנסיה ונוודא שהכספים שלנו אינם חשופים מדי לתנודתיות של שוק ההון. 
    כמו כן, ככל שהעלויות בחסכונותינו הפנסיוניים יהיו נמוכות יותר כך נוכל להנות מהכסף לזמן רב יותר. 

Web Content Viewer