MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

שכירים

שכיר/ה, האחריות על החסכון הפנסיוני שלך היא אך ורק שלך!!!

Web Content Viewer
 • אנו כאן כדי לסייע לך בקבלת ההחלטות הנכונות לך, 

  ללוות אותך ולעזור לך במעקב ובקרה אחר התיק הפנסיוני שלך.


  מתי חשוב לך להגיע אלינו לשיחת ייעוץ פנסיוני?
  1. בכניסה לחייך הבגירים כעובד/ת מן המניין
  2. כשאת/ה מחליף מקום עבודה 
  3. כשחל שינוי בשכרך
  4. לפני עזיבת מקום עבודתך
  5. בכל שינוי במצבך המשפחתי

  בשיחת הייעוץ הפנסיוני אנו מעוניינים להשיג מספר מטרות:
  1. להתאים את ההגנות הביטוחיות שלך לרמת שכרך, למצבך המשפחתי ולצרכייך.
  2. נבחן את העלויות (דמי ניהול) במוצרים הפנסיוניים שלך ונקטין אותן במידת האפשר.
  3. נתאים את המוצרים הפנסיוניים שלך להעדפותיך במונחי סיכון (חשיפה).
  4. נמקסם את הטבות המס המגיעות לך מההפקדה לחיסכון פנסיוני.
  5. נדאג למקסם את החיסכון הפנסיוני וההכנסה שתהיה לך בגיל פרישה.

Web Content Viewer